Naše služby pro vás


 • rozbor současných pojistných smluv včetně zhodnocení a doporučení pojistné ochrany

 • příprava souhrnného programu pojištění dle Vašich potřeb

 • zpracování poptávky na pojištění a zaslání podkladů na pojišťovny, vyhodnocení nabídek od pojišťoven a připravení výsledné zprávy s doporučením

 • příprava pojistných smluv včetně kontroly a úprav dle Vašich potřeb

 • zařízení úprav pojistné smlouvy během pojištění na základě změn vzniklých ve Vaší společnosti (změna sídla společnosti, změna míst pojištění, změny v hodnotě majetku)

 • poskytnutí pomoci při likvidaci pojistných událostí od oznámení až po výplatu pojistného plnění

 • kontrola plateb pojistného a termínů obnov pojistných smluv

 • na základě spolupráce s oddělením likvidace, vyhodnocení škod, případně navržení úprav ve sjednaných pojistných smlouvách

 • zpracování návrhů preventivních opatření k předcházení a zabraňování škodních událostí a tím docílení minimalizace ekonomických ztrát

 • informování o nových produktech pojištění, o vývoji pojišťoven na Českém pojistném trhu

 • poskytnutí odborné poradenské činnosti během celé doby pojištění