ETICKÝ KODEX

Vzhledem k tomu, že jsme členy AČPM, řídíme se Kodexem etiky člena AČPM.

Dokument ke stažení